Czas pracy niepełnosprawnych w kwiaciarniach i sklepach ogrodniczych

0
336
Niepełnosprawni w pracy

Czas pracy niepełnosprawnych w kwiaciarniach i sklepach ogrodniczych nie może być większy niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoby niepełnosprawne nie mogą być zatrudnione w godzinach ponadliczbowych oraz nocą. O czym muszą pamiętać pracodawcy?

Podstawowym aktem regulującym prawa i obowiązki pracodawców zatrudniających takie osoby w kwiaciarniach i sklepach ogrodniczych, w tym również prawa pracowników niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 44 poz. 908 z późn. zm.) oraz jak w przypadku innych pracowników stosuje się także Kodeks Pracy.

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantuje się w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz w uchwalonej przez Sejm 1 sierpnia 1997 roku Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z nią osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy na rynku pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i możliwościami.

Krótszy wymiar czasu pracy nie powoduje obniżki przysługującego wynagrodzenia i dotyczy to zarówno stawki zasadniczej, jak i godzinowej.

Pracownik niepełnosprawny kwiaciarni lub sklepu ogrodniczego, prócz przerwy 15 minutowej, która przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym (art. 134 k.p.) ma prawo do dodatkowego kwadransa przerwy, wliczonej do czasu pracy na gimnastykę lub odpoczynek (art. 17 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here