Dofinansowanie dla kwiaciarni

0
359
Pracownik

Kwiaciarnia również może być miejscem, w którym pracują osoby niepełnosprawni. Na utworzenie stanowisk można uzyskać dofinansowanie dla kwiaciarni.

Firma, która zatrudnia pracownika z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub dokumentem równoważnym) może liczyć na comiesięczne dofinansowanie jego pensji w kwocie od 450 zł do nawet 2400 złotych.

Dofinansowanie dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością obsługuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), na podstawie ustawy o rehabilitacji (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Art. 26a, ust. 1 tej ustawy mówi, że pracodawcom przysługuje dofinansowanie na każdego pracownika, którego PESEL widnieje w ewidencji zatrudnionych niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON.

Od pracodawców wymaga się, by zatrudniali pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy. Ponadto w przypadku zatrudniania co najmniej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, co najmniej 6% etatów musi przypadać na osoby z orzeczeniami. Nie można również zalegać ze składkami ZUS, należnościami wobec fiskusa oraz nie mieć zaległości wobec PFRON-u.

Po zgłoszeniu i zarejestrowaniu firmy (np. kwiaciarni czy sklepu ogrodniczego) w PFRON-owskim systemie dofinansowań, przedsiębiorcy mogą już co miesiąc składać bieżące formularze (zawsze po przelaniu pensji pracownikowi). Złożenie comiesięcznych dokumentów jest podstawą realizacji płatności, czyli przelewu dofinansowania na konto firmy. Składając formularze przedsiębiorca ma do wyboru drogę papierową (pocztą) lub elektroniczną.

Stawki dofinansowania

Od kwietnia 2014 roku istnieje sześć stawek. Najmniejsze dofinansowanie przysługuje pracodawcy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 450 zł miesięcznie. Na pracownika z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności firma otrzyma znacznie więcej, bo 1125 złotych miesięcznie. Jeśli pracownik posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wówczas przedsiębiorca otrzyma co miesiąc 1800 złotych. To jednak dopiero trzy z sześciu stawek. Każda bowiem z wymienionych stawek podstawowych podlega podwyższeniu o 600 zł, jeśli pracownik posiada ważne orzeczenie, które wskazuje że osoba ta choruje na tzw. schorzenie specjalne.

źródło: INFOR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here