Organizacje wzywają Komisję Europejską do zmiany legislacyjnej

0
270
Unia Europejska

22 europejskie organizacje biznesowe wspólnie wzywają państwa członkowskie i Komisję Europejską do zainicjowania zmiany legislacyjnej, zapewniającej przyjazne dla innowacji zasady hodowli roślin.

Cel

Celem jest uzyskanie praktycznych i opartych na nauce zasad dotyczących produktów wynikających z najnowszych metod mutagenezy, które sprzyjają zaufaniu publicznemu i zaufaniu. Pozwoliłoby to na uwolnienie dużego potencjału wydajnych, innowacyjnych i zróżnicowanych europejskich rozwiązań opartych na biologii w takich sektorach, jak hodowla roślin i zwierząt, rolnictwo, pasza dla zwierząt, żywność, opieka zdrowotna i energia, przyczyniając się tym samym do odporności Europy na zmiany klimatu i do korzyści dla konsumentów, pacjentów i środowiska.

Wprowadzenie ukierunkowanej zmienności genetycznej w uprawach i innych organizmach może pomóc w osiągnięciu ważnych celów zrównoważonego rozwoju i przyczynić się do czystszego środowiska, zdrowej diety i ochrony różnorodności biologicznej. Może również przyczynić się do zwiększenia odporności upraw i lepszego przeciwdziałania zmianom klimatu.

Długotrwały proces

Kosztowny i długotrwały proces zatwierdzania przez UE produktów wynikających z ukierunkowanej mutagenezy w połączeniu z potencjalnymi krajowymi odstępstwami w zakresie upraw na mocy dyrektywy 2001/18 skutecznie pozbawi europejskich rolników i konsumentów korzyści płynących z tych produktów.

22 organizacje w pełni zgadzają się z naukowcami, zainteresowanymi stronami i partnerami handlowymi UE, żeby UE pilnie dostosowała swoje prawodawstwo, aby odzwierciedlić i przyjąć postęp techniczny oraz dostosować go do prawodawstwa w innych częściach świata. Wzywają zatem państwa członkowskie i Komisję UE do przyjęcia podejścia regulacyjnego, które zapewnia zasady proinnowacyjne.

Produkty powstałe w wyniku najnowszych metod mutagenezy nie powinny podlegać wymogom dyrektywy 2001/18 i związanym z nimi przepisom, jeżeli mogłyby być również uzyskane metodami konwencjonalnymi lub wynikały ze spontanicznych procesów w przyrodzie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here