Przykłady mutacji roślin i ich przebieg

0
765
Kwiat

Zdrowie i przeżycie organizmu zależy od wiarygodnej, dokładnej replikacji DNA i uporządkowanego podziału komórek. Bez tych procesów, które są wysoce niezawodne, przetrwanie jest wątpliwe. Podajemy przykłady mutacji roślin i ich przebieg.

Ważne jest, aby wiedzieć, że większość DNA „nic nie robi”. DNA jest klasyfikowane jako „kodujące” lub „niekodujące”. Kodowanie DNA potrzebne jest do produkcji enzymów i białek niezbędnych do uruchomienia procesów niezbędnych do życia. Niekodujące DNA jest podobne do losowych liter umieszczonych razem, które nie mają sensu. Cel takiej obfitości niekodującego DNA jest słabo poznany, ale z 6,5 metra DNA w każdej komórce ludzkiej tylko około 1 cal koduje DNA. Błędy w sekcjach niekodujących nie mają widocznych konsekwencji i jest to jedna z teorii, dlaczego jest ich tak wiele – może działać jako bufor chroniący DNA kodujące.

Mutacje

Mutacje są wynikiem zmian zachodzących w samym DNA lub w procesie replikacji lub podziału komórki. Zmiany w cząsteczce DNA określa się jako „mutacje punktowe”, ponieważ występują one w małej części DNA, ale mogą nadal mieć znaczący wpływ, ponieważ zmieniają „znaczenie kodu”. Mutacje punktowe mogą być spowodowane uszkodzeniem promieniami kosmicznymi, chemikaliami i wirusami. Mogą być również spowodowane stresem spowodowanym gorącem, zimnem, poważnym błędem przycinania lub replikacji, powodującym zmianę sekwencji DNA. Wiele układów biologicznych to systemy typu ścieżki, które wymagają wytworzenia produktów pośrednich przed wytworzeniem produktu końcowego. Enzymy kontrolują te etapy pośrednie, a przerwa w dowolnym etapie uniemożliwia wytwarzanie produktu końcowego. Dlatego im więcej kroków na ścieżce, tym bardziej podatny jest system na ewentualną zmianę.

Mutacje punktowe wpływają na wiele systemów w roślinach. Najbardziej wizualne są kolory lub kształty. Zmiana może wpłynąć na część kwiatu, owocu lub liścia, albo na całą gałąź. W zależności od tego, która tkanka jest zaangażowana, zmiana może zostać przekazana następnemu pokoleniu poprzez nasiona. Mogą być również rozmnażane przez szczepienie lub sadzonki. Niektóre mutacje mogą być niestabilne i powodować wytwarzanie części rośliny, które powracają do pierwotnego stanu.

Błędy

Mutacje punktu roślinnego często występują po stresujących warunkach środowiskowych, zwłaszcza zimnych. Wszystkie komórki w organizmie zawierają tę samą informację genetyczną, bez względu na ich lokalizację. Niektóre komórki tworzą korzenie, podczas gdy inne tworzą kwiaty, chociaż obie zawierają tę samą informację genetyczną. Nie do końca rozumiemy, co reguluje ten proces. Wiemy jednak, że komórki zmuszone do przeprogramowania na inną funkcję wydają się podatne na błędy w procesie. Dzieje się tak, gdy rośliny doświadczają temperatur zabijania pąków. Gdy normalne pąki wegetatywne ulegną uszkodzeniu, roślina tworzy przypadkowe pąki, które wyrastają na nowe pędy. Większość komórek przeprogramuje się pomyślnie, ale niektóre mogą wyrażać zmiany. Większość zmian pozostaje niezauważona i nie jest korzystna, ale może nastąpić zmiana koloru lub nawyku wzrostu, które łatwo zauważamy i które są atrakcyjne lub korzystne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here