Założenie kwiaciarni – firma jednoosobowa cz. 1

0
1
Firma

Co to jest firma jednoosobowa, kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania firmy i czego dotyczą sprawy księgowe? Jak wygląda założenie kwiaciarni? Sprawdź.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszym rodzajem firmy i najczęściej taką formę przybiera się do prowadzenia kwiaciarni. Nazywana jest często samozatrudnieniem, może być założona wyłącznie przez osobę fizyczną. Rejestracja i prowadzenie nie są skomplikowane.

Osoba fizyczna mająca ten rodzaj działalności posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową i procesową. Nie jest wymagany minimalny kapitał.

Odpowiedzialność

Jako przedsiębiorca odpowiada się całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia kwiaciarni. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (z wyłączeniem jego majątku osobistego). Oznacza to, że majątek prywatny i ten, wykorzystywany do prowadzenia działalności, są przez wierzycieli traktowane tak samo. Jeżeli twoja praca nie wypracuje zysku, wszystkie zobowiązania (np. składki do ZUS, pensje, rachunki, kary, raty) musisz pokryć z prywatnego majątku. Wszystkie zyski z prowadzonej działalności od razu zwiększają prywatny majątek.

Z chwilą rejestracji w CEIDG jesteś przedsiębiorcą. Jeżeli zawierasz umowę i kupujesz towar lub usługi, które będziesz wykorzystywać do prowadzenia działalności, nie jesteś już konsumentem. Nie obowiązuje w takim razie termin 14 dni do oddania zakupionego towaru.

Masz również obowiązki informacyjne. Jeżeli jako przedsiębiorca wysyłasz korespondencję do innej osoby, musisz wskazać nazwę swojej firmy-kwiaciarni, NIP i adres.

Reprezentowanie firmy i jej nazwa

Tylko ty możesz zawierać umowy z dostawcami i odbiorcami, tylko ty masz obowiązek wpłat podatkowych, rozliczeń z ZUS i składania deklaracji podatkowych. Każda działalność musi mieć swoją nazwę (firmę). W przypadku wpisu do CEIDG, twoją nazwą (firmą) jest co najmniej imię i nazwisko.

Informacje za Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here