Kilka oddziałów kwiaciarni. Co z fakturą? (cz. 1)

1
296
Księgowość

Większe kwiaciarnie często mają w jednym mieście kilka oddziałów. Co zatem zrobić z fakturą, jakie podać dane podczas jej wystawiania?

Umieszczenie na fakturze poza imieniem i nazwiskiem oraz adresu przedsiębiorcy, także nazwy „oddziału” kwiaciarni, którego dotyczy faktura nie będzie błędem.

Zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są zobowiązani wystawić faktury stwierdzające w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywców, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktury, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), stwierdza że, faktury stwierdzające dokonanie sprzedaży powinny zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywców oraz ich adresy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszeń identyfikacyjnych.

Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się raz, bez względu na rodzaj oraz liczbę podatków opłacanych przez podatnika, formę opodatkowania, a także liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej i liczbę prowadzonych przedsiębiorstw – kwiaciarni.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here