Kilka oddziałów kwiaciarni. Co z fakturą? (cz. 2)

0
305
Księgowość

Większe kwiaciarnie często mają w jednym mieście kilka oddziałów. Co zatem zrobić z fakturą, jakie podać dane podczas jej wystawiania?

To druga część artykułu na ten temat. Pierwszą znajdziesz w tym miejscu: Kilka oddziałów kwiaciarni. Co z fakturą? (cz. 1).

Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL.

Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wykonujących działalność gospodarczą (np. prowadzących kwiaciarnię) zawiera również informacje dotyczące tej działalności.

Rozporządzeniem z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 177 poz. 1471 z późn. zm.) Minister Finansów określił wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R. Podatnicy będący osobą fizyczną określają w tym zgłoszeniu imię, nazwisko i adres zamieszkania, natomiast podatnicy niebędący osobami fizycznymi pełną nazwę i adres siedziby.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż na wystawionych fakturach VAT podatnicy będącymi osobami fizycznymi są obowiązani do umieszczania imienia i nazwiska oraz adresu podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wpisany jest do ewidencji działalności gospodarczej pod jednym numerem. W punkcie zawierającym „oznaczenie przedsiębiorcy” wpisuje nazwę kwiaciarni.

Dla rozróżnienia rodzajów działalności tego samego przedsiębiorcy, mogą zostać nadane odrębne nazwy. Nie stanowią one jednak odrębnych firm – kwiaciarni tego samego przedsiębiorcy. W obrocie handlowym będą funkcjonowały obie nazwy, wpisane dla oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej, które są używane w zależności od tego, której z nich dotyczą podejmowane czynności.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że co do zasady faktury stwierdzające dokonanie sprzedaży (potwierdzające dokonanie zakupu) powinny zawierać co najmniej te dane, które zostały wymienione w § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest to m.in. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

Należy jednak zauważyć, że powołany powyżej § 5 rozporządzenia określa minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura i nie nakłada ograniczeń w sprawie umieszczania dodatkowych danych identyfikujących dostawców, nabywców, czy też towarów. Tym samym umieszczenie na fakturze oprócz imienia i nazwiska, adresu, także nazwy zakładu/oddziału kwiaciarni nie będzie błędem.

źródło: własne / Infor

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here